REFERENCIE

Zakladatemi apracovnkmi spolonosti s sksen geolgovia sdlhoronou praxou. Z najvznamnejch geologickch loh ktor nai lenovia rieili resp. sa podieali na ich realizcii, uvdzame:

 • stredie Nrodnej Banky Slovenska Bratislava,
 • sbor hl a objektov VOLKSWAGEN Bratislava a Martin,
 • PSA PEUGEOT Trnava,
 • Dodvatesky park pre PSA Trnava - Zavar,
 • SLOVNAFT - EFPA, ropn zsobniky Buany,
 • SORAVIA SHOPING CENTER Bratislava,
 • SM CYKLOTRNOV CENTRUM Bratislava,
 • TESCO Nitra,
 • objekty SLOVALCO iar nad Hronom,
 • objekty SVD Gabkovo,
 • HELLA Rakouby a Bnovce nad Bebravou,
 • DELPHI Senica, LUCAS Topoany,
 • ECORE Pezinok,
 • Truckcentrum Mann a Mercedes Benz Bratislava,
 • AUTO-IMPEX Bratislava aTrnava,
 • ENVIRAL Leopoldov,
 • Vkov dom Vodotika,
 • SHOPPING MALL Lama,
 • EXTENSA Bussiness park Trnava,
 • SCONTO Trnava,
 • cukrovar Trnava,
 • EUROVEA Bratislava,
 • SPL ESSO,
 • SLOVNAFT po celom zem SR,
 • obchodn sie LIDL,
 • stoiare siete GSM po celom zem SR,
 • poldre a MVE na riekach Hron, Myjava a Nitra,
 • riaden skldky odpadov po celom zem SR,
 • vodovody, kanalizan zberae aOV po celom zem SR,
 • dialnin aeleznin sie po celom zem SR. • created by icondesign 2009 all rights reserved
  PROFIL SPOLONOSTI
  REFERENCIE
  KONTAKT